Frese SMART Balance Zestaw pomiarowy

Frese SMART Balance to bezprzewodowe, przenośne narzędzie służące do pomiarów i wery kacji ciśnienia różnicowego oraz przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Frese SMART Balance oferuje prosty pomiar i wery ikację ciśnienia różnicowego i przepływu dla całej gamy statycznych zaworów równoważących Frese STBV i dynamicznych zaworów równoważących Frese.