Manometr

Manometr cyfrowy Frese służy do pomiaru ciśnienia na regulatorach Frese A/S. Przyrząd pozwala na skontrolowanie, czy pompa zapewnia wystarczającą wysokość podnoszenia, niezbędną dla zapewnienia minimum wymaganego ciśnienia różnicowego, na regulatorach Frese umieszczonych w obiegach krytycznych. Manometr podłącza się do złączek pomiarowych w regulatorach Frese i na podstawie danych katalogowych lub projektu, porównuje zmierzone wartości ciśnienia różnicowego z wartościami wymaganymi dla uzyskania automatycznej regulacji instalacji.