Oficjalny przedstawiciel Frese A/S
w Polsce

Siedziba główna Portugal Telecom, Lizbona, Portugalia

Opis obiektu

Portugal Telecom jest głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych i multimediów w Portugalii. Prowadzi również działalność za granicą a szczególnie w Brazylii gdzie kontroluje największego operatora sieci komórkowej. PT posiada ponad 35 milionów klientów na całym świecie. Firma jest wysoko notowana na giełdzie w Lizbonie jak i w Nowym Jorku.

Zastosowane urządzenia

Zadaniem inwestycji było zapewnienie optymalnych warunków pracy dla personelu. Zastosowano 1300 automatycznych regulatorów przepływu Frese ALPHA -DN15 aby zapewnić równowagę hydrauliczną obwodów chłodzących i właściwą temperaturę w tym budynku. Instalacja funkcjonuje bezawaryjnie, konserwacja urządzeń została ograniczona do niezbędnego minimum.