Oficjalny przedstawiciel Frese A/S
w Polsce

Poleczki Business Park, Warszawa

Opis obiektu

Poleczki Business Park to jedna z największych w Europie Środkowej inwestycji biurowych o łącznej powierzchni 210 000 m2. Składa się na nią kompleks niskich, nowoczesnych budynków o różnorodnym przeznaczeniu, zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić najemcą rozwiązanie w obrębie jednego kompleksu obejmujące powierzchnie biurowe, handlowe, wystawiennicze i logistyczne.

Zastosowane urządzenia

Urządzenia Frese zastosowano w drugim etapie rozbudowy obejmującym budynki B1 i C1. Do regulacji odbiorników zastosowano automatyczne regulatory przepływu Frese Alpha o średnicach DN15 – DN40. Korpusy zostały wyposażone w złączki pomiarowe. Zastosowano wkładki regulacyjne HP o zakresie ciśnień różnicowych od 7 do 600 kPa i przepływie od54do11350l/h.