Oficjalny przedstawiciel Frese A/S
w Polsce

SM Metalowiec, Kraśnik

Opis obiektu

Jedna z największych spółdzielni mieskaniowych w województwie lubelskim założona w 1959 roku. Władze spółdzielni otrzymywały informacje od lokatorów o problemach związanych z poborem ciepłej wody. W odpowiedzi na tę sytuację postanowiono rozwiązać ten problem w sposób kompleksowy.

Zastosowane urządzenia

W celu wyregulowania instalacji c.w.u. zamontowano termostatyczne ograniczniki cyrkulacji TemCon+ w ilości 450 szt. W ten sposób zapewniono ciepłą wodę w każdym punkcie poboru, nawet w najbardziej odległych miejscach instalacji. Jednocześnie spółdzielnia mieszkaniowa zaczęła osiągać wymierne korzyści związane z oszczędnością energii cieplnej potrzebnej do podgrzania c.w.u. Regulatory TemCon+ znacznie skróciły czas oczekiwania na ciepłą wodę co podniosło komfort mieszkańcom oraz przełożyło się na mniejszą produkcję ścieków.