Oficjalny przedstawiciel Frese A/S
w Polsce

SM Silesia, Katowice

Opis obiektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Silesia w Katowicach należy do najwiekszych spółdzielni w Aglomeracji Śląskiej. Obejmuje osiedla mieszkaniowe: Odrodzenia, Targowisko, Żurawia, Szenwalda.

Zastosowane urządzenia

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zastosowano automatyczne regulatory różnicy ciśnień Frese PV o średnicach DN15 – DN32 wyposażonych w kulowe zawory odcinające i zawory spustowe. Urządzenia stabilizują ciśnienia dyspozycyjne w pionach przez co zapobiegają powstawaniu hałasów. Umożliwiają także odcięcie części instalacji oraz spuszczenie wody instalacyjnej pod każdym z pionów. Do regulacji pionów świecowych zastosowano automatyczne regulatory przepływu Frese S. W celu wyregulowania instalacji c.w.u. zamontowano termostatyczne ograniczniki cyrkulacji TemCon. W ten sposób zapewniono ciepłą wodę w każdym punkcie poboru, nawet w najbardziej odległych miejscach instalacji.