Oficjalny przedstawiciel Frese A/S
w Polsce

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce

Opis obiektu

Budynek G Wydziału Matymatyczno-Przyrodniczego Campusu Uczelnianego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest to kolejny etap w realizacji jednego z priorytetowych celów uczelni jakim jest lokalizacja całej bazy dydaktycznej na jednym obszarze. Powstanie Campusu Uczelnianego jest niezbędne dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uczelni poprzez tworzenie nowych kierunków i poszerzanie oferty kształcenia.

Zastosowane urządzenia

W celu dokonania regulacji hydraulicznej instalacji grzewczej zastosowano automatyczne regulatory przepływu Frese ALPHA. Na instalacji ciepłej wody użytkowej zamontowano termostatyczne ograniczniki cyrkulacji TemCon+. W ten sposób zapewniono ciepłą wodę w każdym punkcie poboru. Zastosowane rozwiązania zapewniły optymalną pracę instalacji c.o. oraz c.w.u. co przyczynia się do oszczędności energii cieplnej, mniejszego zużycia ciepłej wody oraz mniejszej produkcji ścieków.