Oficjalny przedstawiciel Frese A/S
w Polsce

Węzeł Pomocniczny Poczty Polskiej, Zielona Góra

Węzeł Pomocniczny Poczty Polskiej, Zielona Góra

Opis obiektu

Węzeł Pomocniczy Obsługi Przesyłek Priorytetowych w Zielonej Górze jest kolejną z regionalnych inwestycji Poczty Polskiej, mających na celu polepszenie obsługi klientów. Powierzchnia obiektu wynosi 6 300m2. Obiekty mają charakter biurowo - produkcyjny, znajdują się przy ul. Energetyków. Obiekt został oddany do użytku w IV kwartale 2007 roku.

Zastosowane urządzenia

Regulację hydrauliczną obiegów grzewczych central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczo-wentylacyjnych zainstalowanych dla potrzeb przestrzeni technologii pocztowej wykonano w oparciu o automatyczne regulatory przepływu Frese z wkładkami regulacyjnymi o przepływie od 54 l/h do 10 000 l/h o średnicach DN 15 do DN 32. W obiegach grzewczych kurtyn powietrznych zamontowanych przy bramach wjazdowych wykorzystano także regulatory z wkładkami regulacyjnymi oraz automatyczne regulatory przepływu z siłownikiem elektrycznym o/z 230V. W celu stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego w pionach, umożliwienia odcięcia części instalacji oraz spuszczenia wody instalacyjnej pod każdym z pionów zastosowano automatyczny regulator różnicy ciśnień FlowCon PV.